Używanie platformy IIoT w celu monitorowania optymalnej pracy hydrocyklonu - Weir Minerals

Weir Minerals Poland

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań przetwórczych dla naszych klientów w sektorach przemysłu górniczego i mineralnego, przeróbki piasku i żwiru, energetyki węglowej i przemysłu ogólnego.

Serwis tel. +48 65 619 32 93

Weir Minerals Poland to także profesjonalny serwis. Nasze doświadczenie oraz wiedza gwarantuje...

Czytaj więcej...

Przemysł ogólny

W każdym procesie produkcji mamy do czynienia z mułem lub szlamem, których obecność wymaga...

Czytaj więcej...

Energetyka

W sektorze energetycznym rozwiązania Weir Minerals znajdują powszechne zastosowanie w...

Czytaj więcej...

Piasek i żwir

W miejscach, gdzie powstają drogi, budynki i infrastruktura, zazwyczaj potrzebne są znaczne ilości piasku...

Czytaj więcej...

Górnictwo i minerały

Nasze produkty są uznawane za wiodące na świecie w obróbce szlamu – zarówno jeśli chodzi o...

Czytaj więcej...

pompa-zanurzeniowa

Newsletter

Klasyfikacja i separacja to jeden z najważniejszych procesów na terenie kopalni, a hydrocyklony są kluczową częścią tego procesu. Źródłem problemów wielu operatorów instalacji jest zbyt duża gęstość zawiesiny i nieprawidłowa klasyfikacja materiałów: wyjaśniamy, czym jest to spowodowane i jak można unikać tego typu problemów.

Na czym polega działanie hydrocyklonu?

Hydrocyklony działają na prostej zasadzie; pompa transportuje zawiesinę do hydrocyklonu w celu jej separacji. Materiał jest następnie wyrzucany przez dwie dysze - wylewową (dolna) i przelewową (górna). W zależności od zastosowania zawiesina zawiera różne wielkości cząstek i różni się gęstością. Strumień przelewowy zawiera drobne cząstki, które zazwyczaj są wysyłane do następnego etapu przetwarzania, podczas gdy większe cząstki są wysyłane do ponownego przetworzenia.

Normalne warunki klasyfikacji

Operatorzy często próbują przepompować jak najwięcej materiału przez hydrocyklony, a po napełnieniu zawiesiną sprzęt wchodzi w jeden z trzech warunków pracy. Kąt wylotu dolnego umożliwia łatwą identyfikację warunków pracy hydrocyklonu. Pierwsze warunki pracy nazywane są „rozbryzgami”, w których zawiesina jest odprowadzana z dolnego poziomu hydrocyklonu szerokim strumieniem. Jest to normalny i bezpieczny warunek klasyfikacji.

hydro1

Idealne warunki klasyfikacji

Przy niezmienionych wszystkich innych warunkach, wzrost ciśnienia i pompowanie większej ilości zawiesiny do hydrocyklonu może spowodować przejście do drugiego stanu, zwanego „optymalnym”. Stan ten charakteryzuje się poprawioną wydajnością hydrocyklonu i zwiększoną gęstością w dolnym wylocie. Zwiększenie gęstości zasilania cyklonu, zamknięcie niektórych hydrocyklonów w klastrze lub zmniejszenie ilości wody odpływowej poprzez regulację wewnętrznych złączek hydrocyklonu może również regulować jego pracę. Jest to najbardziej idealny warunek działania dla hydrocyklonu, ponieważ poprawia klasyfikację drobnych cząstek, obciążenie cyrkulacyjne i wydajność separacji.

Niewystarczające warunki pracy

Z trzecim i ostatnim warunkiem, w którym ciśnienie jest zwiększane w hydrocyklonie, mamy do czynienia, kiedy klasyfikowany materiał jest niewystarczająco nawodniony. W rezultacie zmniejsza się objętość dolnego przepływu, powodując, że cząstki większe niż pożądany rozmiar produktu przemieszczają się do dolnego wylewu, wpływając na proces i niszcząc jego parametry. W dolnym wylocie możemy wówczas zaobserwować gęstą linię wyładowczą.

Kiedy zawiesina nie jest odpowiednio oddzielana niektóre większe cząstki zostaną przesłane do przelewu i bezpośrednio do następnego etapu przetwarzania. Po drodze mogą wystąpić zatory rur lub wycieranie zbiorników dolnego przepływu. Jeśli tak się stanie, konieczne może być zatrzymanie całego procesu, aby usunąć wszelkie blokady.

hydro2

Kluczowe przyczyny niewłaściwej pracy hydrocyklonu i sposoby zapobiegania

Problemy pracy hydrocyklonu obserwujemy , gdy ciśnienie zostanie zwiększone bez osiągnięcia wymaganej gęstości zawiesiny, która różni się w zależności od zastosowania. W obwodach zawierających klastry hydrocyklonów można wykorzystać zapasowe hydrocyklony w celu zmniejszenia ciśnienia. Alternatywnie można zmniejszyć prędkość pompy, aby ograniczyć przepływ zawiesiny. 

Monitorowanie gęstości i ciśnienia pompowanego medium, pomoże zapobiegać problemom w pracy hydrocyklonu i pozwoli twoim urządzeniom działać w optymalnych warunkach. Aby to ułatwić, opracowaliśmy inteligentną platformę analityczną Synertrex® i system kontroli cyklonu Cavex® (CCCS), dostarczając dane pracy hydrocyklonu w czasie rzeczywistym bezpośrednio do klienta, w celu podjęcia bardziej świadomych decyzji.

Ta technologia wykorzystuje czujniki do rejestrowania drgań hydrocyklonu, które są analizowane przy użyciu zaawansowanych algorytmów i skorelowane z trzema operacyjnymi warunkami pracy hydrocyklonu. Następnie systemy ostrzegają operatorów, gdy hydrocyklon jest narażony na ryzyko nieprawidłowej pracy lub wykrycia jakichkolwiek blokad. Zwiększamy w ten sposób niezawodność, wydajność i optymalną przepustowość.

Współpracujemy z klientami, aby analizować konfiguracje i możliwości ich instalacji oraz wprowadzać zmiany mające na celu zapobieganie nieprawidłowej pracy hydrocyklonu. Bez względu na to, czy ręcznie monitorujesz hydrocyklony, czy korzystasz z zaawansowanej technologii i monitorujesz wydajność, dysponujemy specjalistyczną wiedzą, aby pomóc operatorom w podejmowaniu lepszych decyzji i usprawnić proces klasyfikacji i separacji. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach naszych hydrocyklonów, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

hydrocyklon Weir

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.