Piasek i żwir - Weir Minerals

Produkty i usługi

W miejscach, gdzie powstają drogi, budynki i infrastruktura, zazwyczaj potrzebne są znaczne ilości piasku i żwiru. Często wiąże się to z bagrowaniem, przetwarzaniem i myciem piasku i/lub żwiru w celu usunięcia z materiału niepożądanych zanieczyszczeń i osiągnięcia wymaganych parametrów. Pompy szlamowe, zawory szlamowe i cyklony Weir Minerals są postrzegane jako urządzenia pierwszego wyboru przy zastosowaniach wykorzystujących piasek i żwir.

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.