Publikacje - Weir Minerals

Publikacje

Publikacje

Pompa śrubowa

W pobliżu granicy pomiędzy stanem Maryland a stanem Wirginia znajduje się największa i najbardziej zaawansowana oczyszczania ścieków na świecie. Podczas szczytowych momentów zjawisk burzowych, gdy do kanałów ściekowych wpływały duże ilości gruzu zawierającego piasek i żwir, nadmiar piasku często przedostawał się do dalszych etapów procesów oczyszczania odpadów stałych, co powodowało awarie na wielu odcinkach instalacji.

Zadaniem pomp pracujących w oczyszczalniach ścieków jest pompowanie wszystkich dopływających ścieków w sposób możliwie niezawodny, bez dużych nakładów na konserwację i naprawę. Stale zwiększająca się kompleksowość zmusza do bliższego przyjrzenia się efektywności kosztowej używanych pomp.

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.