WRT® Technologia minimalizacji zużycia - Weir Minerals

Piasek i żwir

Nowa pompa Warman® WRT® to znakomite uzupełnienie Twojej obecnej pompy Warman® AH, zaprojektowane w celu zwiększenia sprawności i poprawy odporności na zużycie

Dzięki wykorzystaniu danych dotyczących wieloletniego użytku popularnego modelu pompy Warman® AH nasi konstruktorzy mogli przyjąć nowatorską strategię zintegrowanego projektowania, porównując te dane o rzeczywistym zużyciu z naszą symulacją obliczeniowej mechaniki płynów, aby uzyskać korelację pomiędzy przewidywanymi a faktycznymi wynikami dla standardowych 5-łopatkowych wirników do szlamu.

W efekcie wprowadzono nową wykładzinę wlotową i wirnik pompy WRT®. Nowa konstrukcja łopatek wirnika, usprawnia przepływ cieczy. To nowe połączenie zapewnia znaczne wydłużenie okresu użytkowania. Szczegółowe testy i badania potwierdziły wydłużenie okresu użytkowania nawet o 50% w porównaniu z poprzednim projektem. To udoskonalenie zapewnia także lepszą sprawność, a tym samym niższe zużycie energii i lepsze parametry w zakresie NPSH.

Broszury do pobrania

WARMAN® WRT®

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.