Drukuj

Weir z dumą ogłasza kolejną dostawę pompy w pełni zgodnej z API 610 - Roto-Jet RO-FT dla dużej amerykańskiej firmy petrochemicznej operującej w Zatoce Meksykańskiej.

Przed zakupem pompy odbyły się szeroko zakrojone spotkania z personelem zakładu i zespołem badawczym firmy, mające na celu przegląd unikalnych charakterystyk pracy pomp z rurką Pitota oraz sposobu, w jaki pompa mogłaby pomóc osiągnąć optymalny czas pracy.

Wiemy, że mechaniczne uszczelnienia pompy są ich najsłabszym ogniwem, wpływającym na niezawodność. Dzieje się tak, ponieważ konwencjonalne pompy nie pracują w pobliżu punktu o najlepszej wydajności (BEP), zwiększa się hydrauliczne obciążenie, powodując tym samym nacisk wału na powierzchnię uszczelnienia. Często powoduje to zwiększone zużycie, a ostatecznie powstanie nieszczelności.

ro ft

Ze względu na swoją konstrukcję pompa Roto-Jet RO-FT może pracować w zakresie wydajności 10-120% nie powodując ww. problemów.

Ponadto, w trybie „off-design”, pompa RO-FT nie doświadcza nadmiernej recyrkulacji, która może powodować nadmierną kawitację i wibracje.

Te znaczące cechy konstrukcyjne są głównymi powodami, dla których Roto-Jet RO-FT został wybrany do instalacji tej firmy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat w pełni zgodnej pompy API 610 Roto-Jet RO-FT kliknij tutaj.