Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe ENDURON® - Weir Minerals

Piasek i żwir

Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe (HPGR) składają się dwóch walców o identycznych wymiarach, które obracają się względem siebie z tą samą prędkością obwodową. Główne działanie kruszące jest wynikiem międzycząsteczkowego kruszenia. Wysokie ciśnienie sprawia, że cząstki wewnątrz ubitej warstwy materiału pękają na mniejsze cząstki a także powstają mikropęknięcia na poziomie wielkości włókien.

Broszury do pobrania

Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe ENDURON®

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.