Publikacje - Weir Minerals

Publikacje

Publikacje

W pobliżu granicy pomiędzy stanem Maryland a stanem Wirginia znajduje się największa i najbardziej zaawansowana oczyszczania ścieków na świecie. Podczas szczytowych momentów zjawisk burzowych, gdy do kanałów ściekowych wpływały duże ilości gruzu zawierającego piasek i żwir, nadmiar piasku często przedostawał się do dalszych etapów procesów oczyszczania odpadów stałych, co powodowało awarie na wielu odcinkach instalacji.

Stale rosnące wymagania odnośnie do procesów górniczych i produkcji kruszyw wymagają nowego spojrzenia na efektywność i koszt użytkowania układów pompowych. Jarosław Kukawski z Weir Minerals Poland omawia wyzwania techniki i ekonomii,które doprowadziły do powstania nowej rodziny pomp typu Warman.

Weir Minerals – marka z tradycjami na świecie – rozmowa z Jarosławem Kukawskim, prezesem zarządu Weir Minerals Poland Sp. z o.o.

Zadaniem pomp pracujących w oczyszczalniach ścieków jest pompowanie wszystkich dopływających ścieków w sposób możliwie niezawodny, bez dużych nakładów na konserwację i naprawę. Stale zwiększająca się kompleksowość zmusza do bliższego przyjrzenia się efektywności kosztowej używanych pomp.

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.