WGR® Pompa Szlamowa - Magazyn „Wodociągi i Kanalizacja” nr 1/2015 - Weir Minerals

Publikacje

Zadaniem pomp pracujących w oczyszczalniach ścieków jest pompowanie wszystkich dopływających ścieków w sposób możliwie niezawodny, bez dużych nakładów na konserwację i naprawę. Stale zwiększająca się kompleksowość zmusza do bliższego przyjrzenia się efektywności kosztowej używanych pomp.

Broszury do pobrania

Szczegóły

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.