Nowa Technologia pomp - Magazyn „Kruszywa” nr 3/2015 - Weir Minerals

Publikacje

Stale rosnące wymagania odnośnie do procesów górniczych i produkcji kruszyw wymagają nowego spojrzenia na efektywność i koszt użytkowania układów pompowych. Jarosław Kukawski z Weir Minerals Poland omawia wyzwania techniki i ekonomii,które doprowadziły do powstania nowej rodziny pomp typu Warman.

Broszury do pobrania

Szczegóły

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.