Drukuj

W pobliżu granicy pomiędzy stanem Maryland a stanem Wirginia znajduje się największa i najbardziej zaawansowana oczyszczania ścieków na świecie. Podczas szczytowych momentów zjawisk burzowych, gdy do kanałów ściekowych wpływały duże ilości gruzu zawierającego piasek i żwir, nadmiar piasku często przedostawał się do dalszych etapów procesów oczyszczania odpadów stałych, co powodowało awarie na wielu odcinkach instalacji.

Broszury do pobrania

Szczegóły