Niezawodna, wytrzymała, zatapialna! Wydanie nr 2/2015 Magazynu „Pompy i Pompownie”. - Weir Minerals

Publikacje

W pobliżu granicy pomiędzy stanem Maryland a stanem Wirginia znajduje się największa i najbardziej zaawansowana oczyszczania ścieków na świecie. Podczas szczytowych momentów zjawisk burzowych, gdy do kanałów ściekowych wpływały duże ilości gruzu zawierającego piasek i żwir, nadmiar piasku często przedostawał się do dalszych etapów procesów oczyszczania odpadów stałych, co powodowało awarie na wielu odcinkach instalacji.

Broszury do pobrania

Szczegóły

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.