Zarządzanie zasobami wodnymi w kopalniach kruszyw i piasku - Weir Minerals

Weir Minerals Poland

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań przetwórczych dla naszych klientów w sektorach przemysłu górniczego i mineralnego, przeróbki piasku i żwiru, energetyki węglowej i przemysłu ogólnego.

Serwis tel. +48 65 619 32 93

Weir Minerals Poland to także profesjonalny serwis. Nasze doświadczenie oraz wiedza gwarantuje...

Czytaj więcej...

Przemysł ogólny

W każdym procesie produkcji mamy do czynienia z mułem lub szlamem, których obecność wymaga...

Czytaj więcej...

Energetyka

W sektorze energetycznym rozwiązania Weir Minerals znajdują powszechne zastosowanie w...

Czytaj więcej...

Piasek i żwir

W miejscach, gdzie powstają drogi, budynki i infrastruktura, zazwyczaj potrzebne są znaczne ilości piasku...

Czytaj więcej...

Górnictwo i minerały

Nasze produkty są uznawane za wiodące na świecie w obróbce szlamu – zarówno jeśli chodzi o...

Czytaj więcej...

pompa-zanurzeniowa

Newsletter

Osobom spoza branży kamieniołomy raczej nie kojarzą się w pierwszej kolejności z gospodarką wodną. Dostępność wody i gospodarka ściekowa są jednak ważnymi kwestiami dla operatorów kopalń już od początku lat 2000, kiedy zaczęto wprowadzać obowiązkowe koncesje na korzystanie z wody przez kamieniołomy, które wcześniej takich pozwoleń nie potrzebowały.
Ograniczenia poboru wody ze środowiska naturalnego sprawiły, że ponowne wykorzystanie wody procesowej stało się dla operatorów kamieniołomów koniecznością. Operatorzy muszą teraz walczyć o pozwolenia w całkowicie zamkniętych systemach lub na obszarach wiejskich, na których nie wydaje się nowych pozwoleń wodnoprawnych umożliwiających rozwój przemysłu lub na których całkowity licencjonowany pobór wody jest wręcz zmniejszany.

Gospodarka wodą procesową, układy odzysku, ograniczanie zapylenia i odwadnianie wyrobisk mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia projektów związanych z wydobyciem piasku i kruszyw. Dzięki wydajnemu zarządzaniu tymi procesami operatorzy kamieniołomów mogą szybciej przetwarzać większą ilość produktu, obniżając jednocześnie koszty zużycia wody i eliminując potrzebę powtórnego transportu.

Większość kamieniołomów wykorzystuje wodę do płukania i przetwarzania swoich produktów. Na przykład, do odmulania piasku, które jest konieczne do produkcji piasku wysokiej jakości, wykorzystywana jest zarówno woda z recyklingu, jak i woda czysta. Po przetworzeniu piasku ścieki zawierające materiał drobnoziarnisty z produktu oraz dodatkowy odpływ ścieków z odkładów trafiają do zapór retencyjnych lub osadowych. Wszystkie te źródła wody muszą być skutecznie zarządzane, aby móc kontrolować koszty operacyjne kamieniołomu.

 

Od A do B

„Utrzymanie równowagi poziomu wód na terenie kamieniołomu jest bardzo ważne dla wszystkich”, wyjaśnia Darren Van der Westhuizen, Kierownik Regionalny Działu Odwadniania w Weir Minerals. „Bez względu na to, jaki materiał jest przetwarzany, zawsze konieczny jest transport wody z punktu A do punktu B.”

Nowa dekada ujawniła nowe problemy związane z transportem wody, od wprowadzenia ograniczeń w zaopatrzeniu w wodę terenów miejskich począwszy, na zmianach klimatycznych mających wpływ na zasoby niezdatnych do picia wód podziemnych (wody opadowe i gruntowe) skończywszy. Poprzez transport i wykorzystanie wody dostępnej na terenie kamieniołomu można zmniejszyć koszty pozwoleń wodnoprawnych i rozwijać inwestycje.

„Zwiększona świadomość pozytywnych skutków wydajnej gospodarki wodnej daje nam możliwość współpracy z klientami w poszukiwaniu i rozwijaniu nowych i bezpieczniejszych systemów gospodarki wodnej”, mówi Van der Westhuizen. „Mierzymy się z wyzwaniami, przed jakimi stają operatorzy kamieniołomów w zakresie pompowania wody na terenie swoich zakładów i koncentrujemy się na zaproponowaniu optymalnego rozwiązania dla każdego konkretnego i indywidualnego zastosowania”.

Multiflo Pump

Rozwiązaniem mogą być pompy przeznaczone do transportu zwiększonej ilości zawiesiny stałej w wodzie podczas pracy przy wysokim ciśnieniu w kolektorze tłocznym. Weir Minerals posiada w swojej ofercie pompę Warman® DWU przeznaczoną do transportu wód powierzchniowych z zapór i zbiorników znajdujących się na terenie kamieniołomu z powrotem do obiegu płukania w celu ich ponownego wykorzystania. Inne lokalne źródła wody, takie jak zapory osadowe, mogą lepiej wykorzystywać istniejące pompownie lub dostosowane do wymagań klienta zestawy pływające Multiflo®.

„Jest więcej niż jeden sposób na odzysk wody w kamieniołomie”, kontynuuje Van der Westhuizen. „Projektujemy nasze rozwiązania samodzielnie, więc bez względu na potrzeby klienta lub budżet, możemy stworzyć niestandardowe rozwiązanie umożliwiające zmaksymalizowanie wykorzystanie wody, która jest dostępna na miejscu.”

Zamknięcie obiegu

W 2020 r. nie chodzi już tylko o transport wody na terenie kamieniołomu. Teraz kamieniołomy muszą pracować nad zamknięciem obiegu wykorzystania wody w swoich procesach. Organy regulacyjne i rządowe na całym świecie rozpoczęły wdrażanie wytycznych dotyczących gospodarowania wodą w kamieniołomach. Wytyczne te promują rozwiązania dotyczące gospodarki wodnej na terenie kamieniołomów oparte na zasadach minimalizacji odpadów oraz aktywnego wspierania redukcji, ponownego wykorzystania i recyklingu ścieków.

Steve Barnett, Kierownik ds. sprzedaży produktów do przetwórstwa piasku i kruszyw w Weir Minerals wyjaśnia: „Coraz więcej operatorów kamieniołomów poszukuje urządzeń, które pomogą im zmniejszyć zużycie wody na terenie kamieniołomu. Za sprawą nowych wytycznych operatorzy zmieniają swoje plany gospodarki wodnej i sprawdzają, w jaki sposób skuteczny plan i wymiana sprzętu mogą przyczynić się do ich sukcesu.”

Nowe rozplanowanie i przydział zasobów wodnych obejmuje redukcję, ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk wody. Urządzenia zoptymalizowane do transportu wody nie tylko zmniejszają jej straty i zwiększają efektywność wykorzystania, ale również uwalniają zasoby wody, które mogą być wykorzystane na innym etapie procesu do niezbędnych zadań na terenie kamieniołomu, takich jak ograniczanie zapylenia. Montaż urządzeń takich jak instalacja do odmulania piasku Weir Minerals, pozwalająca uzyskiwać bardziej suchy produkt końcowy, może poprawić poziom odzysku wody o 35% w porównaniu ze zwykłymi śrubami piaskowymi.

Weir Sand Plant

„Codziennie jesteśmy w terenie z naszymi klientami. Widzimy, jak ciężko pracują i wiemy, jak cenny jest każdy odzyskany zasób. Montaż zaprojektowanego na zamówienie rozwiązania, takiego jak instalacja do odmulania piasku Weir Minerals, nie tylko daje klientom po przetworzeniu suchsze kruszywo, ale też tworzy całkowicie nowy produkt uboczny w postaci gotowej do użycia przetworzonej wody.”

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Ograniczenie zużycia wody jest głównym aspektem gospodarki o obiegu zamkniętym. W miarę zaostrzania ograniczeń operatorzy kamieniołomów stają przed nowym wyzwaniem dotyczącym sposobu zamknięcia obiegu i maksymalnego wykorzystania dostępnej wody. Rozwiązania firmy Weir Minerals ułatwiają optymalizację każdego zakładu pod kątem efektywnego gospodarowania wodą. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie transportowania wody oraz asortymentowi produktów przeznaczonych do efektywnego gospodarowania wodą zespół Weir Minerals współpracuje z kamieniołomami na każdym etapie procesu wytwarzania wysokiej jakości produktu, zapewniając jednocześnie oszczędność czasu i pieniędzy, a także wody.

 

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.