Nieoryginalne części zamienne: konsekwencje - część 2 - Weir Minerals

Weir Minerals Poland

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań przetwórczych dla naszych klientów w sektorach przemysłu górniczego i mineralnego, przeróbki piasku i żwiru, energetyki węglowej i przemysłu ogólnego.

Serwis tel. +48 65 619 32 93

Weir Minerals Poland to także profesjonalny serwis. Nasze doświadczenie oraz wiedza gwarantuje...

Czytaj więcej...

Przemysł ogólny

W każdym procesie produkcji mamy do czynienia z mułem lub szlamem, których obecność wymaga...

Czytaj więcej...

Energetyka

W sektorze energetycznym rozwiązania Weir Minerals znajdują powszechne zastosowanie w...

Czytaj więcej...

Piasek i żwir

W miejscach, gdzie powstają drogi, budynki i infrastruktura, zazwyczaj potrzebne są znaczne ilości piasku...

Czytaj więcej...

Górnictwo i minerały

Nasze produkty są uznawane za wiodące na świecie w obróbce szlamu – zarówno jeśli chodzi o...

Czytaj więcej...

pompa-zanurzeniowa

Newsletter

 

Ekspert w dziedzinie pomp szlamowych John Otten omawia konsekwencje stosowania nieoryginalnych części zamiennych.

Opracował: John Otten

15 sierpnia 2016 r.

 

Odkrywanie konsekwencji zastosowania nieoryginalnych części zamiennych oraz ich negatywne skutki dla pomp szlamowych.

 

W drugiej części naszej serii John Otten, Globalny Kierownik ds. Produktu, przygląda się konsekwencjom zastosowania nieoryginalnych części zamiennych oraz skutkom, jakie mogą mieć dla pomp szlamowych.

W pierwszej części serii omówiliśmy wadliwy proces replikowania części zamiennych i odsłoniliśmy ich ograniczenia. Skupmy się teraz na omówieniu technicznych powodów, dla których zastosowanie nieoryginalnych części Warman® nie sprawdza się oraz jakie mogą być tego skutki.

 

Tolerancje

W części pierwszej serii przeanalizowaliśmy znaczenie tolerancji dla projektu i wykonania pomp szlamowych. Tolerancja jest parametrem fizycznym, którego części niepochodzące od oryginalnych producentów nie są w stanie spełnić. Może to w znaczący sposób utrudnić obsługę i montaż pomp szlamowych.

Zastosowanie w pompach szlamowych części niemieszczących się w wymaganym zakresie tolerancji prowadzi do wystąpienia problemów, takich jak, między innymi:

• Brak możliwości nałożenia wirników na wał

 

• Nadmierne bicie wirnika lub nadmierna szerokość uniemożliwiająca montaż pomp

• Nadmierne drgania

• Kolidujące okładziny, uniemożliwiające montaż pomp

• Duże przerwy między okładzinami, skutkujące szybszym zużyciem

 

Gwinty wirnika dostarczane przez Weir Minerals są obrobione maszynowo i posiadają wkładki dostosowane do wymagań klienta oraz kontrolki bardzo mocno przytwierdzone na obwodzie gwintu, tworzące zespół o solidnej budowie. Istotne problemy, często spotykane w przypadku słabo obrobionych gwintów wirnika, to wysoka częstotliwość drgań i nieprawidłowe dopasowanie gwintów. Gwinty wirnika muszą być obrobione, aby zagwarantować brak kolizji lub nadmiernego luzu pomiędzy zewnętrznym gwintem wału a wewnętrznym gwintem wirnika. Kolidowanie gwintów może uniemożliwić montaż lub utrudnić prawidłowe mocowanie wirnika na wale. Utrudni to z kolei zdemontowanie wirnika z wału i może skutkować zwiększonym oddziaływaniem gwintu w czasie pracy urządzenia.

 

Niedokładna geometria

Niedokładna geometria lub niedopasowane elementy hydrauliki, co jest często spotykane w przypadku zastosowania nieoryginalnych części, prowadzi do pogorszenia sprawności hydraulicznej pomp. Nawet najmniejsze niedoskonałości w sprawności przepływu lub dopasowaniu części mogą powodować miejscowe zaburzenia przepływu czynnika lub powstawanie wirów. W przypadku dużych niedopasowań może dojść do:

 

• pogorszenia wydajności pompy

• pogorszenia natężenia przepływu

W rezultacie powoduje to szybsze lub nierównomierne zużycie w jednym lub kilku miejscach. Duże miejscowe zużycie danej części może doprowadzić do jej przetarcia na wylot. Dodatkowo, słabe dopasowanie nieoryginalnej części może skutkować wystąpieniem ostrych krawędzi lub szczelin, prowadzących do szybszego zużycia sąsiadującej części.

 

Wadliwe materiały

W części pierwszej tego artykułu omówiliśmy trudności związane z produkowaniem nieoryginalnych materiałów przeznaczonych na części zamienne. Zastosowanie podrzędnych materiałów gorszej jakości powoduje niską, nieprzewidywalną żywotność części oraz ewentualnie uszkodzenia budowy. Częstymi problemami związanymi z materiałami zużywającymi się są:

 

• Niejednolite właściwości stopów, z których zbudowane są dane części, porowatość i zmniejszona oś części ze względu na słabą obróbkę cieplną, metodologię i technikę odlewu.

• Wysokie naprężenie szczątkowe wskutek niewłaściwej lub nieodpowiedniej obróbki cieplnej stopów.

• Użycie części z powszechnie stosowanych w przemyśle elastomerów, które nie zostały wyprodukowane z uwzględnieniem optymalnego zużycia.

• Przewulkanizowanie lub niedowulkanizowanie części elastomerowych

• Niejednolite właściwości wskutek wykorzystania niewłaściwych surowców tańszej klasy

 

Wyprodukowanie wysokiej jakości materiałów wymaga zrozumienia i kontrolowania wielu aspektów związanych z procesem produkcji. Różnica w jakości materiału skutkuje nieokreśloną, krótszą żywotnością podzespołów, co z kolei prowadzi do wystąpienia nieprzewidzianych uszkodzeń i odstawień urządzenia oraz niesie za sobą katastrofalne skutki w stosunku do harmonogramów pracy oraz czynności wykonywanych przez operatora. Jako firma działająca na rynku globalnym, byliśmy świadkami wielu przypadków przedwczesnej awarii pompy, bezpośrednio spowodowanej przez zastosowanie części zamiennych niepochodzących od producentów OEM, co miało znaczący wpływ na produkcję i pracę urządzenia.

 

Bezpieczeństwo

Pompy szlamowe pochodzące od producentów OEM, zostały wykonane i zamontowanie w sposób pozwalający im na pracę w ekstremalnych warunkach i wytrzymanie dużych naprężeń. Oryginalne pompy i części zaprojektowano tak, aby wytrzymywały pracę w ciężkich warunkach. Wtórne użycie pomp szlamowych z zastosowaniem nieoryginalnych części może stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa operatorów i osób pracujących w pobliżu urządzenia.

Niekiedy producenci nieoryginalnych części modyfikują specjalną budowę pompy szlamowej, próbując zminimalizować koszty. Często wykorzystują również stopy o innych parametrach, niż materiały, z których zbudowane są oryginalne części. Może to prowadzić do katastrofalnych awarii, pęknięcia korpusu i ewentualnie wpłynąć na bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu pompy.

 

Z pracy w terenie do naszego newsroomu

 

Jeden z naszych czołowych terenowych inżynierów odwiedził jednego z klientów, aby spróbować rozwiązać poważny problem związany z zastosowaniem nieoryginalnej części, słabo dopasowanej do pompy szlamowej marki Warman®.

W zakładzie operatora zamontowano pompę szlamową Warman®. Po kilku latach pracy pompy nastąpiła potrzeba wymiany okładziny. Klient zdecydował jednak, że zamiast angażować w wymianę firmę Weir Minerals, zamontowana zostanie okładzina niepochodząca od oryginalnego producenta.

Dostawca nieoryginalnych części zapewniał operatora, że pompa szlamowa Warman® będzie pracować normalnie, lecz okazało się inaczej. Okładzina zużywała się szybciej niż powinna, ponieważ nie została odpowiednio zamocowana, a do jej produkcji użyto nieodpowiednich materiałów. Skutek: nieregularny odstęp między konserwacjami i odstawienie produkcji.

 

 

Można było tego uniknąć. Gdyby klient zawczasu skonsultował się ze specjalistą z firmy Weir Minerals, ta historia mogłaby potoczyć się inaczej:

 

• Wier Minerals mógł dostarczyć zamienną okładzinę zgodną ze specyfikacjami oryginalnej pompy.

• Okładzina tej marki ma te same właściwości i klasę jakości, co oryginalna okładzina, która spełniała swoje funkcje przez dwa lata pracy, co trudno jest osiągnąć częściom nieoryginalnym.

 

• Nasi inżynierowie sprawdziliby starą okładzinę klienta, rozpoznając główne miejsca zużycia i dokonaliby oceny, czy zastosowanie nowych materiałów lub wykonanie hydrauliki jest w stanie poprawić wydajność oryginalnego urządzenia. Następnie, na podstawie obecnego stanu i pracy pompy, określiliby materiały i części do wymiany.

• W dalszej kolejności nasi eksperci i serwisanci, przy współpracy z lokalnym zespołem serwisowym, przystąpiliby do szybkiego, sprawnego i bezpiecznego montażu okładziny.

Jesteśmy waszym zaufanym partnerem od fazy badań, opracowań, projektowania i produkcji do fazy uruchomienia i instalacji.

Stosując części od oryginalnych producentów OEM i korzystając z ich umiejętności, mają państwo pewność, że pompa będzie pracować prawidłowo przy zmniejszonym ryzyku nieprzewidzianego przestoju, zwiększonej wydajności i żywotności.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej naszej kampanii.

 

pompy odwadniające

Copyright©. All rights reserved.